Izjava o privatnosti

Aquamanija OnlineShop obvezuje se da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da li žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo preduzetnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi preduzetnici Aquamanije Online Shop-a i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Lični podaci Kupca poznati su samo Aquamanija OnlineShopu koji se obvezuje da ih koristi samo u svrhu izvršenja ugovornih obaveza prodaje. Kupac u svakom trenutku može pristupiti svojim podacima, promeniti pristupnu lozinku ili opšte podatke.

Velika pažanja usmerena je ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

Ukoliko korisnik želi da obriše profil na sajtu www.aquamanija.com može to uraditi slanjem mejla na info@aquamanija.com sa naznakom - odjava.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika veb-sajta www.aquamanija.com možete pročitati OVDE.

PRAVA POTROŠAČA

Kupovina preko naše prodajne internet stranice www.aquamanija.com smatra prodajom na daljinu prema Zakonu o zaštiti potrošača. U daljinskoj trgovini, prodavac je dužan da učini dostupnim podatke potrosaču pre kupovine u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan o nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe, poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije u obavezi da izda potrošaču fiskalni račun, u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.U daljinskoj trgovini, prodavac je dužan da učini dostupne podatke iz (člana 34. stav 1. Zakona) potrošaću pre kupovine u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan. Svi podaci iz stava 1. ovog člana moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latinskom pismu. Pravno lice koje vrši prodaju preko interneta nije u obavezi da učini dostupnim mašinski čitljiv kod na deklaraciji, koju ističe na internet stranici, shodno gore navedenom članu.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova transporta. Direktne troškove vraćanje robe snosi potrošač. Potrošač je direktno odogovoran i za oštećenja nastala kao posledica rukovanja robe na način koji nije adekvatan prilikom vraćanja iste.