REKLAMACIJE

Na ovoj stranici možete se bliže upoznati sa svim pravima potrošača i Aquamanija uslovima vezanim za reklamacije, zamenu i odustajanje od kupovine poručenih proizvoda. Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

 1. Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

  Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.
 2. Reklamacija u garantom roku - Davalac garancije u garantnom roku o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

  U tom slučaju, proizvod šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe u sledećim slučajevima:

 • Ukoliko je potrošač mogao lako uočiti, dok je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru. Poželjno je fotografisati robu i fotografije proslediti prodavcu.
 • Ukoliko se nesaobraznost pojavila posle prelaska rizika na potrošača, a potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača.
 • Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost robe nastalu zbog nepravilnog pakovanja koju je vršio on ili lice pod njegovim nadzorom.
 • Prodavac ne odgovara za nesaobraznost robe, isključivo ako je potrošač upoznat da roba nije saobrazna ugovoru.
 • Ukoliko se ispostavi da isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, popravkom ili zamenom ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Prodavac je dužan da Vas u roku od 8 dana obavesti o statusu reklamacije, a u roku od 15 dana, od trenutka prijema odluke o načinu rešavanja, da reši reklamaciju (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana).
 • Ukoliko se ispostavi da ste dobili paket koji niste poručili, rok za prijavu iste je u narednih 24h (troškove vraćanja paketa snosi Aquamanija). Ako po prijemu paketa utvrdite da ste paket dobili greškom, ili da Vam je poslat pogrešan proizvod i želite da zamenite isti, takav paket ne otvarajte, zbog mogućeg oštećenja, kako bi se isti mogao odmah zameniti ili vratiti.
 • Reklamaciju možete prijaviti putem mail-a ili telefona, pozivom na broj 060/5243-809.
 • Ukoliko niste zadovoljni proizvodom, u roku od 14 dana od dana prijema paketa, proizvod možete vratiti ili zameniti za drugi. Neophodno je da vratite kompletan proizvod sa kompletnom pripadajućom dokumentacijom. Proizvod mora biti bez tragova korišćenja i bez fizičkih oštećenja, u suprotnom Aquamanija OnlineShop ne prihvata odgovornost za proizvode koji su fizički oštećeni i nestručnom upotrebom.
 • Aquamanija OnlineShop ne prihvata odgovornost i ne prihvata reklamacije za proizvode kada nisu ispoštovane prethodno navedene instrukcije. Ukoliko su Vam nakon početka korišćenja proizvoda potrebne dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis naveden na garantnom listu i zatražite informacije ili instrukcije.
 • Sve reklamacije na proizvode koje su poslate, biće rešene u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u zakonski predviđenim okvirima. Aquamanija OnlineShop nema uvid u reklamacije za proizvode poslate u ovlešćene servise.
 • Ovlašćeni servisi poseduju sopstvena pravila navedena na garantnom listu.